ห้องเรียนเด็กดี “ไม่มีสาย ไม่มีโดด”

วันพุธที่ 23 กันยายนพ.ศ. 2558 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา นำโดย รองฯสุรินทร์ นามอยู่ และคณะ ได้ดำเนินการจัดทำป้าย ห้องเรียนเด็กดี “ไม่มีสาย ไม่มีโดด” มอบให้กับห้องเรียนที่ไม่มีนักเรียนมาสายและโดดเรียน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 ยินดีด้วยกับทุกห้องเรียนที่ได้รับป้ายนะคะ

This slideshow requires JavaScript.


วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา นำโดย รองฯสุรินทร์ นามอยู่ และคณะ ได้ดำเนินการจัดทำป้าย ห้องเรียนเด็กดี “ไม่มีสาย ไม่มีโดด” มอบให้กับห้องเรียนที่ไม่มีนักเรียนมาสายและโดดเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผู้อำนวยการ ถวัลย์ ตันธีระพงศ์ เป็นผู้มอบให้ ยินดีด้วยกับทุกห้องเรียนที่ได้รับป้ายนะคะ

This slideshow requires JavaScript.

โครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน@สพม.5

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้จัดโครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ของเรา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนในฐานะ โรงเรียนที่ดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและมีผลงานได้รับการยอมรับในระดับประเทศค่ะ

This slideshow requires JavaScript.

รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558

ประกาศผลการคัดเลือก สพท.และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558

http://www.obec.go.th/

ข้อมูลการมาเรียนประจำเดือนสิงหาคม 2558

ข้อมูลการมาเรียนประจำเดือน สิงหาคม 2558 ประมวลผลรายห้องมาแล้วนะคะ ลองมาลุ้นกันนะคะ ห้องเรียนใด ได้รับป้าย “ห้องเรียนดี ไม่มีสาย ไม่มีโดด” กันบ้างคะ และอย่าลืมด้วยนะคะว่า มีการมอบป้ายคืนด้วยนะ ห้องไหนบ้างน้อ
picbc9ptw7r8

บันทึกการมาเรียน ม.1/1
บันทึกการมาเรียน ม.1/2
บันทึกการมาเรียน ม.1/3
บันทึกการมาเรียน ม.1/4
บันทึกการมาเรียน ม.1/5
บันทึกการมาเรียน ม.1/6
บันทึกการมาเรียน ม.1/7
บันทึกการมาเรียน ม.1/8
บันทึกการมาเรียน ม.4/1
บันทึกการมาเรียน ม.4/2
บันทึกการมาเรียน ม.4/3
บันทึกการมาเรียน ม.4/4
บันทึกการมาเรียน ม.4/5
บันทึกการมาเรียน ม.4/6
บันทึกการมาเรียน ม.2/1
บันทึกการมาเรียน ม.2/2

บันทึกการมาเรียน ม.2/3
บันทึกการมาเรียน ม.2/4
บันทึกการมาเรียน ม.2/5
บันทึกการมาเรียน ม.2/6
บันทึกการมาเรียน ม.2/7
บันทึกการมาเรียน ม.2/8
บันทึกการมาเรียน ม.5/1
บันทึกการมาเรียน ม.5/2
บันทึกการมาเรียน ม.5/3
บันทึกการมาเรียน ม.5/4
บันทึกการมาเรียน ม.5/5
บันทึกการมาเรียน ม.5/6
บันทึกการมาเรียน ม.3/1
บันทึกการมาเรียน ม.3/2
บันทึกการมาเรียน ม.3/3
บันทึกการมาเรียน ม.3/4
บันทึกการมาเรียน ม.3/5
บันทึกการมาเรียน ม.3/6
บันทึกการมาเรียน ม.3/7
บันทึกการมาเรียน ม.3/8
บันทึกการมาเรียน ม.6/1
บันทึกการมาเรียน ม.6/2
บันทึกการมาเรียน ม.6/3
บันทึกการมาเรียน ม.6/4
บันทึกการมาเรียน ม.6/5
บันทึกการมาเรียน ม.6/6
บันทึกการมาเรียน ม.6/7

ประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดชัยนาท ของสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท โดย คุณครูกำพล อู่ดี และครูฉลอง ปานขวัญ นำนักเรียนแกนนำเข้ากลุ่มเพื่อนที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมชัยนาทธานี ในระหว่างวันที่ 14- 15 สิงหาคม 2558

ขอบคุณภาพสวยๆ ของคุณครูฉลอง ปานขวัญ จากกลุ่มไลน์ TIP@คุรุประชาสรรค์

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 360 other followers