ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

This slideshow requires JavaScript.

 ผลงานล่าสุดของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ของเรา

ข้อมูลการมาเรียนประจำเดือนสิงหาคม 2558

ข้อมูลการมาเรียนประจำเดือน สิงหาคม 2558 ประมวลผลรายห้องมาแล้วนะคะ ลองมาลุ้นกันนะคะ ห้องเรียนใด ได้รับป้าย “ห้องเรียนดี ไม่มีสาย ไม่มีโดด” กันบ้างคะ และอย่าลืมด้วยนะคะว่า มีการมอบป้ายคืนด้วยนะ ห้องไหนบ้างน้อ
picbc9ptw7r8

บันทึกการมาเรียน ม.1/1
บันทึกการมาเรียน ม.1/2
บันทึกการมาเรียน ม.1/3
บันทึกการมาเรียน ม.1/4
บันทึกการมาเรียน ม.1/5
บันทึกการมาเรียน ม.1/6
บันทึกการมาเรียน ม.1/7
บันทึกการมาเรียน ม.1/8
บันทึกการมาเรียน ม.4/1
บันทึกการมาเรียน ม.4/2
บันทึกการมาเรียน ม.4/3
บันทึกการมาเรียน ม.4/4
บันทึกการมาเรียน ม.4/5
บันทึกการมาเรียน ม.4/6
บันทึกการมาเรียน ม.2/1
บันทึกการมาเรียน ม.2/2

บันทึกการมาเรียน ม.2/3
บันทึกการมาเรียน ม.2/4
บันทึกการมาเรียน ม.2/5
บันทึกการมาเรียน ม.2/6
บันทึกการมาเรียน ม.2/7
บันทึกการมาเรียน ม.2/8
บันทึกการมาเรียน ม.5/1
บันทึกการมาเรียน ม.5/2
บันทึกการมาเรียน ม.5/3
บันทึกการมาเรียน ม.5/4
บันทึกการมาเรียน ม.5/5
บันทึกการมาเรียน ม.5/6
บันทึกการมาเรียน ม.3/1
บันทึกการมาเรียน ม.3/2
บันทึกการมาเรียน ม.3/3
บันทึกการมาเรียน ม.3/4
บันทึกการมาเรียน ม.3/5
บันทึกการมาเรียน ม.3/6
บันทึกการมาเรียน ม.3/7
บันทึกการมาเรียน ม.3/8
บันทึกการมาเรียน ม.6/1
บันทึกการมาเรียน ม.6/2
บันทึกการมาเรียน ม.6/3
บันทึกการมาเรียน ม.6/4
บันทึกการมาเรียน ม.6/5
บันทึกการมาเรียน ม.6/6
บันทึกการมาเรียน ม.6/7

ห้องเรียนเด็กดี “ไม่มีสาย ไม่มีโดด”

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา นำโดย รองฯสุรินทร์ นามอยู่ และคณะ ได้ดำเนินการจัดทำป้าย ห้องเรียนเด็กดี “ไม่มีสาย ไม่มีโดด” มอบให้กับห้องเรียนที่ไม่มีนักเรียนมาสายและโดดเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผู้อำนวยการ ถวัลย์ ตันธีระพงศ์ เป็นผู้มอบให้ ยินดีด้วยกับทุกห้องเรียนที่ได้รับป้ายนะคะ

This slideshow requires JavaScript.

ประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดชัยนาท ของสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท โดย คุณครูกำพล อู่ดี และครูฉลอง ปานขวัญ นำนักเรียนแกนนำเข้ากลุ่มเพื่อนที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมชัยนาทธานี ในระหว่างวันที่ 14- 15 สิงหาคม 2558

ขอบคุณภาพสวยๆ ของคุณครูฉลอง ปานขวัญ จากกลุ่มไลน์ TIP@คุรุประชาสรรค์

การสร้างวินัยเชิงบวก

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา นำทีมโดย ท่านรองสุรินทร์ นามอยู่ และคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 นำนักเรียนปรับพฤติกรรมทำจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ตามนโยบาย “การสร้างวินัยเชิงบวก”ของท่านผู้อำนวยการของเรา …จากภาพเต็มเปียมไปด้วยพลังทั้งแรงกายและใจ ขอบคุณภาพสวยๆ จาก TIP@คุรุประชาสรรค์ ค่ะ

บริการตรวจสุขภาพฟันนักเรียนรายบุคคลจากงานพยาบาล

ครูภัทรดา ชูทอง หัวหน้างานพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไปได้ดำเนินการบริการตรวจสุขภาพฟันนักเรียนรายบุคคล ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก โรงพยบาลสรรคบุรี ด้วยรักและห่วงใยสุขภาพของนักเรียนทุกคน ค่ะ

ขอบคุณภาพจากกลุ่มไลน์ TIP@คุรุประชาสรรค์ เช่นเคยค่ะ

Mother’s Day

This slideshow requires JavaScript.

ASEAN Day

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 314 other followers