สัสดีให้ความรู้ “หน้าที่ของชายไทย”

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

เครดิตภาพถ่าย จาก ครูพงศ์วรุตม์ วงศ์สังวาลย์

โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต

เครดิต ภาพสวยๆ จากครูฉลอง ปานขวัญ

การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ

เครดิตภาพ : ครูบุษกร  สมัครเขตการณ์

กิจกรรมวันไหว้ครู 2558

เครดิตภาพสวยๆ  จากครูสิรินุช วิไลรัตน์ ครูศุถิกา  เชตนุช ครูชุลีกร ปิ่นแก้วและครูพงศ์วรุฒ  วงศ์สังวาล

ภาพแอบถ่าย ซึ้งใจ นักเรียนสำนึกในพระคุณครู

เบื้องหลังความเป็นระเบียบของงาน

Open House

เครดิตภาพสวยๆ จากครูกิตน์บดี สุดมี

ละครคือชีวิต

เครดิตภาพสวยๆ จากครูศุถิกา เชตนุช

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,280 other followers